News
 
 
 
 
 
 
News Update
Asia Pacific Coating Show 2016
 

 

 
 
 

..........แผนกสารให้สี ได้ร่วมกับทางผู้ผลิต ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมด้านสี และสารเคลือบผิว ออกบูทแสดงสินค้า ในชื่องาน Asia Pacific Coating Show 2016 วันที่ 21-23 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์การแสดงสินค้าไบเทค บางนา กรุงเทพ เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมด้านสี และสารเคลือบผิว นำทีมโดยนายธราดล พรหมสวาสดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด ทีมขายของแผนกสารให้สี และผู้เชี่ยวชาญ คอยให้ความรู้และคำแนะนำข้อมูลด้านเทคนิคกับลูกค้าในอุตสาหกรรมด้านนี้โดยเฉพาะ
..........ทางบริษัทได้รับเสียงตอบรับ เป็นอย่างดี จากลูกค้า และผู้สนใจ เป็นจำนวนมาก กิจกรรมภายในบูธ ทางเราได้นำตัวอย่างเฉดสี สีสะท้อนแสง รวมถึงสินค้า Hi-Light มาจัดแสดงในงานนี้ เช่น สีมุก สารเรืองแสง ซึ่งลูกค้าให้ความสนใจมากเป็นพิเศษ โดยงานนี้เป็นการเปิดโอกาสให้เราได้พบผู้ประกอบการ ผู้ผลิต ฝ่ายวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมดังกล่าว รวมทั้งตัวแทนผู้ผลิตสินค้าจากต่างประเทศ ให้รู้จักผลิตภัณฑ์และสินค้าของเรามากขึ้น

.