News
 
 
 
 
 
 
News Update
 

IN Cosmetic 2012

 

แผนกขาย 112 จัดงานแสดงนวัตกรรมด้านสินค้า เครื่องสำอาง และ สารสกัดธรรมชาติ ในงาน IN Cosmetic  2012 6-8 พฤศจิกายน 2555  ในระหว่างวันที่     ณ ศูนย์แสดงสินค้า ไบเทค บางนา กทม.  เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมใหม่ให้กับ ลูกค้าที่สนใจพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้านเครื่องสำอาง โดยคุณธราดล  พรหมสวาสดิ์  ผู้จัดการฝ่ายขาย 112  อาหารและ เครื่องสำอาง ดูแลต้อนรับลูกค้า พร้อมให้ข้อมูลทางเทคนิค กับลูกค้าด้านอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในงานนี้ ได้รับเสียงตอบรับจากลูกค้า และผู้สนใจ เป็นอย่างดี บรรยากาศภายในงาน เป็นกันเอง  โดยเฉพาะสินค้าประเภท สีมุก เป็นสินค้าที่ลูกค้าให้ความสนใจเป็นพิเศษ…..