News
 
 
 
 
 
 
News Update
งานสัมมนา RUBBER by SI Group
 

 

 
 
 

..........แผนกขาย 113 ร่วมกับ SI Group จัดงานสัมมนาในหัวข้อเรื่อง “ HIGH PERFORMANCE RESINS FOR  GREENER RUBBER PRODUCT ”

ณ โรงแรม แกรนด์ เซ็นเตอร์พอยด์ สุขุมวิท ในวันที่ 26 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา โดยนายธราดล พรหมสวาสดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาดของแผนก 113 เป็นผู้เชิญ ผู้ประกอบการ และผู้ผลิต ในอุตสาหกรรมยางและเรซิ่นมาเข้าร่วมฟังบรรยายในหัวข้อดังกล่าว เพื่อให้ลูกค้าได้เพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ ให้แก่ผู้เข้าร่วมสัมนา ได้รับประโยชน์ในอุตสาหรรมการผลิตที่ทำให้ช่วยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จากการนำไปประกอบในธุรกิจ และอุตสาหกรรมของตนเอง โดยมีการแชร์และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในอุตสาหกรรมนั้น ให้ดียิ่งขึ้น โดยเน้นหนัก ในเรื่องสิ่งแวดล้อม โดยมีวิทยากรที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน RUBBER โดยเฉพาะของทาง SI คุณจัสติน มาเป็นผู้บรรยาย พร้อมทั้งแนะนำเทคนิคต่างๆให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนา ให้เข้าใจโดยสามารถนำเทคนิคและวิธีการไปปรับใช้ในอุตสาหกรรมให้เกิดผลดียิ่งขึ้น