News
 
 
 
 
 
 
News Update
Food Ingredient Asia 2015
 

 

 
 
 

..........แผนกขาย 112 ได้ร่วมกับทาง KOYO จัดงานแสดงเกี่ยวกับอุตสาหกรรมส่วนประกอบด้านอาหาร ในชื่องาน FI Asia 2015 ระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน 2558 ณ ศูนย์การแสดงสินค้าไบเทค บางนา กรุงเทพ เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมด้านส่วนผสมของอาหาร สำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มในเอเชีย โดยนายธราดล พรหมสวาสดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด ฝ่าย 112 ด้านอาหาร ได้
ดูแลต้อนรับลูกค้า พร้อมให้ข้อมูลทางเทคนิค กับลูกค้าด้านอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในงานนี้ ได้รับเสียงตอบรับจากลูกค้า และผู้สนใจ เป็นจำนวนมาก บรรยากาศภายในงาน เป็นกันเอง  โดยเฉพาะสินค้า ที่ลูกค้าให้ความสนใจเป็นพิเศษ ในกลุ่มสินค้าประเภท สารยืดอายุจากธรรมชาติ  โดยในงานนี้เป็นการเปิดโอกาสให้เราได้พบผู้ประกอบการ ผู้ผลิต รวมถึงฝ่ายวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมดังกล่าว ให้รู้จักผลิตภัณฑ์ของเรามากขึ้น