News
 
 
 
 
 
 
News Update
Intergoods Car Rally 2016
 

 

 
 
 

..........ทางบริษัท อินเตอร์กู๊ดส์ ขอขอบคุณลูกค้า ที่ได้มาร่วมในกิจกรรม CRM เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดี ในกิจกรรม “Intergoods Car Rally 2016” เส้นทางกรุงเทพ-เขาใหญ่ ในวันที่ 30-31 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3  แล้ว โดยมีลูกค้ามาร่วมกิจกรรมกว่า 80 ท่าน โดยจุดปล่อยตัว ณ ร้านเพลิน วิภาวดี โดยมีจุดหมายปลายทางอยู่ที่โรงแรม La Casetta by Toscana เขาใหญ่ โดยมีคุณ สุเชษฐ์ เลิศวิริยะสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการ  และคุณธราดล พรหมสวาสดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด ที่มาต้อนรับอย่างอบอุ่น ณ จุดปล่อยตัว และที่โรงแรม  โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน  และช่วงค่ำลูกค้ายังได้ตื่นเต้นไปกับโชว์พิเศษและศิลปินรับเชิญ “พี่แท่ง ศักดิ์สิทธิ์” โดยเสียงตอบรับจากลูกค้าอยากให้มีการจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้อีกในปีถัดไป..

ขอบคุณ Supplier ในเว็บบริษัท

ขอขอบคุณ Supplier ต่อไปนี้ ที่ให้การสนับสนุนอย่างเป็นทางการ ในกิจกรรม  Rally 2016 เส้นทางกรุงเทพ-เขาใหญ่ที่ผ่านมา