Our People and CSR
 
 
 
 
   
Our People & CSR
 

Quality of Life

   
 
อบรมทักษะการปิดการขายให้มีประสิทธิภาพ โดย อ.สง่า อร่ามวิทย์
....................24 มีนาคม 2560 ห้องประชุม ชั้น 5 แบงเทรดดิ้ง เนื้อหา วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเชี่ยวชาญในการขาย อดีตนักขายมืออาชีพในด้านงานขายในองค์กรและบริษัทชั้นนำทั้งภาครัฐและเอกชน เข้ามาอบรม พนักงาน ในการปิดการขายเชิงรุกสำหรับทีมงานขายมืออาชีพ การกลัวลูกค้าปฎิเสธ หรือลูกค้ามีข้อโต้แย้ง ทั้งที่จริงลูกค้าที่ให้ความสนใจอยากตัดสินใจซื้อ เพราะการได้รับผลประโยชน์ที่สามารถแก้ปัญหาที่เจออยู่ได้ ดังนั้น ทีมงานขายจึงต้องมีความเข้าใจและธรรมชาติการซื้อ เพื่อขจัดความกลัวในเรื่องการปิดการขายนี้ออกไป
   
วันครอบครัวสุขสันต์ ของชาว ALP ปี 2559
....................และแล้ว ก็เวียนมาครบอีก 1 ปี กับวันครอบครัวสุขสันต์ ALP ซึ่งได้จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 14  พฤษภาคม 2559  ที่โรงแรมโกลเด้นบีช ชะอำ จ. เพชรบุรี  ริมทะเลชะอำ พนักงาน ALP ทุกคน ได้มีช่วงเวลาที่ดีร่วมกันในปีนี้ ทุกคนได้รับความสนุกสนานในการนำเสนอกิจกรรมกระตุ้น VMVCC ขององค์กร
   
สัมมนางานขายประจำปี  CSP @ นครนายก
..........ทีมขายที่มีประสิทธิภาพขององค์กร ได้รับการอบรมจากทีมผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเสริมสร้างการขาย ณ ภูสักธารรีสอร์ท จ.นครนายก  ช่วงระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 2 เมษายน  2559   กิจกรรมดังกล่าว เป็นนโยบายของบริษัท เพื่อเสริมสร้างตัวแทนขายให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น  ในกิจกรรมนี้
   
อบรมภายใน การคิดเชิงระบบ
..........กลุ่มบริษัท ALP ได้ดำเนินการฝึกอบรมภายในให้กับพนักงาน เพื่อพัฒนาทักษะการบริหารงาน ให้กับพนักงานรุ่นใหม่ ที่ต้องการการพัฒนาเพิ่มเติม พนักงานทั่วไป พนักงานใหม่ และ ระดับหัวหน้างาน ในหัวข้อ การคิดเชิงระบบ เพื่อเสริมสร้างแนวคิดที่ดี และเปิดมุมมองเชิงบริหารให้กับทีมงานคนรุ่นใหม่ โดย การฝึกอบรมภายในนี้ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 5  ของอาคาร บีที กรุ๊ป  ในวันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2559  เวลา 9.00-16.00  น.
   
ALP  KICK  OFF  ประจำปี  2559
..........ALP Kick off  เป็นการสัมมนาประจำปี ได้จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์, 2559  ณ โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์ รีสอร์ท ถนนศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ  เมื่อวันเวลาได้มาบรรจบอีกครั้งหนึ่ง เหล่าชาว ALP ต่างร่วมใจกันมาเข้ารับฟังการแถลงผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา  รวมถึง นโยบาย และทิศทางที่ชัดเจนขององค์กร ในปีปัจจุบัน ซึ่งผู้บริหารขององค์กร ต่างได้ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ แก่พนักงาน
   
สวัสดีปีใหม่  2559
..........งานเลี้ยงปีใหม่เพื่อส่งความสุขให้พนักงานในกลุ่มบริษัท ALP และ บริษัทในเครือ ในช่วงเย็นของวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2558  ณ โรงแรมแกรนด์โฟร์วิงส์ ถนนศรีนครินทร์  ได้เริ่มขึ้น เมื่อเวลา 17.00-22.00  น.
   
ALP Sports Day   เพื่อสุขภาพที่ดี ปี 2558
..........กลุ่มบริษัท  ALP ซึ่งประกอบด้วย บ.จก. อินเตอร์กู๊ดส์,  บ.จก. เคมีคอล พลัส, และ บ.จก แอลป์ วิสร๊อค  ได้ร่วมกันที่จัดงาน วันกีฬา ALP  ขึ้นในวันเสาร์ ที่ 3 เดือนตุลาคม 2558 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ  กลุ่มบริษัท  ALP ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีสุขภาพที่ดี และยังได้กระตุ้นให้พนักงาน รักษาสุขภาพและสมรรถภาพของร่างกาย
   
วันครอบครัวสุขสันต์ ของชาว ALP ปี 2558
..........วันครอบครัว ALP ในปีนี้ ถูกจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 16  พฤษภาคม 2558  ที่โรงแรมระยองรีสอร์ท  จ. ระยอง  โดยรีสอร์ทแห่งนี้ ตั้งอยู่ริมทะเล ท้ายสุดของหาดแม่รำพึง อันสวยและสงบ พนักงาน ALP ทุกคน ได้มีช่วงเวลาที่ดีร่วมกันที่รีสอร์ทแห่งนี้  และ ทุกคนได้รับความสนุกสนานในการร่วมกิจกรรม ฝึกอบรมสัมนา และ เข้าฐานความรู้ต่างๆ ภายหลังจากการรับประทานอาหารกลางวันอย่างอิ่มเอมริมทะเล
   
ALP  สัมนาเปิดเกมส์รุก ปี 2558
..........และแล้วก็ถึงเวลาสำหรับการสัมนาการขายประจำปี กลุ่มบริษัท ALP ได้จัดการสัมนาเพื่อแถลงผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา,  แนะแนวทางให้ทีมงาน ถึงทิศทางที่ชัดเจนที่องค์กรมุ่งมั่นจะไปในปีปัจจุบัน,  ให้ความรู้แก่พนักงาน และ กระตุ้นให้พวกเขาผลักดันผลงาน และความสำเร็จให้เกิดขึ้น  งานสัมนาครั้งนี้ จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558  ณ  โรงแรมโฟร์วิงส์ ถ. ศรีนครินทร์  กรุงเทพมหานคร
   
สวัสดี ปีมะแม 2015
..........เพื่อการพบปะสังสรรค์ และเชื่อมสายสัมพันธ์ในหมู่พนักงานของกลุ่มบริษัท ALP องค์กรได้จัดงานปีใหม่ 2558  ขึ้นในวันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม 2557  เวลา 18.00-22.00 น.  ณ สวนอาหาร มดแดง ถ. ศรีนครินทร์  เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองศักราชใหม่ และองค์กรยังอยู่ในช่วงการฉลองครบรอบ 25 ปี ของกลุ่มบริษัทฯ ด้วย  ในปีนี้
   
สัมนาผู้บริหารและหัวหน้างาน
..........บริษัท อินเตอร์กู๊ดส์ จำกัด ในกลุ่มบริษัท  ALP ได้จัดการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะหัวหน้างานขึ้น เพื่อสร้างความพร้อมให้กับระดับผู้บริหารและหัวหน้างานรุ่นใหม่ การจัดอบรมครั้งนี้ จัดขึ้นที่ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 ของอาคาร BTG   ในวันอังคารที่ 2 ธันวาคม 2557  เวลา 9.00 - 16.00 น.
   
กีฬาสี  ALP
..........กลุ่มบริษัท  ALP  อันประกอบไปด้วย บริษัทลูก เช่น บริษัท อินเตอร์กู๊ดส์ จำกัด,  บริษัท เคมิคอลพลัส จำกัด, และ บริษัท แอลป์ วิสร๊อค จำกัด  ได้ร่วมกันจัดงานกีฬาสี  ALP Sport Day  ขึ้นในวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2557  ณ  ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย  โดยองค์กร ตระหนักถึงความสำคัญของการมีสุขภาพที่ดี สมบูรณ์ แข็งแรง พนักงานขององค์กรทุกคนจะถูกกระตุ้นให้ดูแลรักษาสุขภาพ
   
ฉลองครบรอบ 25 ปี บริษัท
..........กลุ่มบริษัท  ALP  ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นในเดือนกันยายน  2532  โดยกลุ่มนักธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญในวงการเคมีภัณฑ์ และได้ประกอบธุรกิจการนำเข้าสินค้าเพื่อส่งมอบให้กับโรงงานอุตสาหกรรมที่มีชื่อเสียงของประเทศ หลากหลายอุตสาหกรรม  องค์กรมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง  มีการขยายตัวทางธุรกิจ และมีบริษัทลูกในเครืออีกหลายบริษัท            ในปัจจุบัน ALP Group  เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และเชี่ยวชาญด้านเคมีภัณฑ์ระดับประเทศ ระดับโลกซึ่ง นอกเหนือไปจากมาตรฐาน ISO ที่ได้รับแล้ว  ผู้บริหารขององค์กรยังมีวิสัยทัศน์ ปรับปรุงพัฒนาระบบงาน เพื่อที่จะมุ่งสู่องค์กรคุณภาพแห่งชาติ ในอนาคตอันใกล้      กลุ่มบริษัท ALP จะจัดงานฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี ยาวนานตลอดปีเต็ม
   

ALP   “ Way of Thought,  Way of Life ”

.........

..........บรษัท อินเตอร์กู๊ดส์ จำกัด ได้ตระหนักถึงความสำคัญของความมีคุณธรรมในสำนักงาน ดังนั้น บริษัท ฯ จึงมีแผนจะยกระดับจริยธรรมในใจของพนักงาน นายสุเชษฐ์ เลิศวิริยะสวัสดิ์  กรรมการผู้จัดการได้เชิญพระสุกิจ (พระอาจารย์สุกิจ) จาก วัดนนทบุรีในการแบ่งปันและบรรยายความรู้ของเขาเกี่ยวกับอริยสัจ  ให้กับพนักงาน งานสัมมนาครั้งนี้ได้ดำเนินการวันที่ 14 มิถุนายน 2014 (วันเสาร์) ที่ชั้น 5 ของ อาคารบีทีกรุ๊ป ในช่วงเวลา 9.00-17.00 น

 
   
งานกีฬาสี กลุ่มบริษัท ALP เพื่อสุขภาพที่ดี ประจำปี 2556
..........บริษัท อินเตอร์กู๊ดส์จำกัดและบริษัทในเครือALPได้จัดกิจกรรมกีฬาสีขึ้นเมื่อวันเสาร์ ที่ 12 ตุลาคม 2556 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย บริษัท อินเตอร์กู๊ดส์ จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญของการมีสุขภาพดี
   
ALP Family  Day  2013
..........เช้าวันเสาร์ที่  8  เดือนมิถุนายน ที่ผ่านมา ทุกคนมาพร้อมกันที่ออฟฟิซ ตั้งแต่เช้าตรู่ เพื่อร่วมกิจกรรม ALP สัมพันธ์ ณ รอยัลฮิลล์ รีสอร์ท  จ.นครนายก  ระหว่างวันที่  8-9  มิถุนายน 2556  เราเริ่มออกเดินทางเวลา 8 โมงตรง มุ่งหน้าสู่ นครนายก  บรรยากาศระหว่างการเดินทางพนักงาน ต่างผ่อนคลาย และเข้าร่วมกิจกรรม วอล์คแรลลี่ ที่จัดไว้ ในช่วงบ่าย อย่างสนุกสนานเพื่อกระชับความสัมพันธ์ภายในทีม และ ระหว่างพนักงาน
   

CSR  Activities

 
   
บำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดพระราม 9
..........คุณสุเชษฐ์  เลิศวิริยะสวัสดิ์  กรรมการผู้จัดการ นำทีมผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มบริษัท ALP  บำเพ็ญประโยชน์ ที่วัดพระราม 9 ในช่วงเช้า วันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม 2557   ตามนโยบาย การเสียสละ และ ทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ช่วยกันเก็บกวาดลานวัด ลานจอดรถ รอบบริเวณสระน้ำ รอบอาคาร รอบพระอุโบสถ, ทำความสะอาดพระพุทธรูป และแท่นบูชา ทำความสะอาดห้องน้ำ  ฯลฯ   อย่างพร้อมเพรียงกัน.
       
ชาว  ALP Group บริจาค เงินช่วยเหลือเหยื่อคลื่นสึนามิ ที่ญี่ปุ่น กว่า  80,000  บาท
..........คุณสุเชษฐ์  เลิศวิริยะสวัสดิ์  กรรมการผู้จัดการ นำทีมงานบริหารและพนักงานของกลุ่มบริษัท ALP  ปลูกหญ้าคา ลดภาวะโลกร้อนที่อุทยานแห่งชาติ น้ำตกเจ็ดสาวน้อย  จ. สระบุรี  เมื่อวันที่ 1 กันย่ายน  2555  เพื่อเป็นการอนุรักษ์ป่าคชต้นน้ำ และดูแลสิ่งแวดล้อม  กิจกรรมสีเขียวดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่จัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 27 ปี ของบริษัท  โดยมีพนักงานและผู้บริหารของบริษัทในเครือฯ ร่วมใจกันปลูกหญ้าแฝก อย่างพร้อมเพรียงกัน
   
ชาว  ALP Group บริจาค เงินช่วยเหลือเหยื่อคลื่นสึนามิ ที่ญี่ปุ่น กว่า  80,000  บาท
..........สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 11  มีนาคม  ที่ผ่านมา เกิดเหตุแผ่นดินไหว 9 ริคเตอร์นอก ชายฝั่งทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศญี่ปุ่นทำให้จังหวัดทาง ฝั่งตะวันออกของประเทศญี่ปุ่นได้รับความเสียหายอย่างหนัก เช่น เมืองมิยากิ ,เมืองอิวาเตะ ,เมืองฟูกุชิมะ และ เมืองอิบารากิ ซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้ ทำให้บ้าน เรือน สิ่งก่อสร้าง และประชาชนสูญหายและเสียชีวิต จำนวนมากกว่า20,000 คน 
   
ALP  สนับสนุนเงินเพื่อพัฒนามูลนิธิเด็ก บ้านทานตะวัน
..........มื่อวันเสาร์ที่ 21 พฤาภาคม 2554  ที่ผ่านมา ผู้บริหารและเพื่อนพนักงาน กลุ่มบริษัท ALP  ได้ร่วมกันบริจาคเงิน อาหาร สิ่งของ ของเล่น เสื้อผ้า หนังสือ เครื่องอบผ้า และสิ่งอำนวยความสะดวกช่วยเหลือเด็กกำพร้าบ้านทานตะวัน เพื่อช่วยปรับปรุง และพัฒนาความเป็นอยู่ของเด็กๆในบ้านเด็กกำพร้า บ้านทานตะวัน ย่านพุทธมณฑล สาย2ในครั้งนี้  องค์กร ได้บริจาค เครื่องอบผ้า สำหรับเด็กๆ ที่ต้องการความ ช่วยเหลือ และเอื้ออาทร จากคนในสังคม  บริษัทฯ
   
ALP มอบเงินช่วย เหลือเพื่อนพนักงานและผู้ประสบอุทกภัยภาคใต
..........นายสุเชษฐ์  เลิศวิริยะสวัสดิ์  กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัท ALP  มอบเงินช่วยเหลือ เพื่อนพนักงาน และประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในพื้นที่หลายจังหวัด ในภาคใต้ โดยมอบผ่าน สภากาชาดไทยเพื่อนำไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่กำลัง เดือดร้อน
   
องค์กรภาครัฐและเอกชนร่วมปลูกป่าชายเลนแก้วิกฤติโลกร้อน
..........นายสุเชษฐ์  เลิศวิริยะสวัสดิ์  กรรมการผู้จัดการ  นำทีมผู้บริหาร และ เพื่อนพนักงาน ในกลุ่มบริษัท ALPร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯ ร่วมกับคณะนักเรียนมัธยมต้น จากโรงเรียนบดินทร์เดชา  ( สิงห์ สิงหเสนี )