TH EN
 
SEARCH
 
 
ICL Home Products & Services About ICL Our people & CSR News Careers Contact Us
  Quality of life
CSR Activity
 
 
 
 
 
    CSR Activity
 

ALP มอบเงินช่วยเหลือเพื่อนพนักงานและผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

นายสุเชษฐ์  เลิศวิริยะสวัสดิ์  กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัท ALP มอบเงินช่วยเหลือเพื่อนพนักงานและ ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในพื้นที่หลายจังหวัดนภาคใต้ โดยมอบผ่านสภากาชาดไทย เพื่อนำไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่กำลังเดือดร้อนเป็นการเร่งด่วน

นายสุเชษฐ์  เลิศวิริยะสวัสดิ์  กล่าวว่า “ตามที่ได้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ภาคใต้ส่งผลให้หลาย จังหวัดได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วม น้ำป่าทะลัก และดินโคลนถล่ม  ตั้งแต่ปลายปี 2553  สืบเนื่องถึงเดือนเมายน 2554  นั้น ส่งผลให้ประชาชนในภาคใต้จำนวนมากได้รับความเดือดร้อนอย่าง หนักตั้งแต่น้ำท่วมบ้านเรือน ย่านธุรกิจ พื้นที่การเกษตร เสียหายมหาศาล ตลอดจนเส้นทางคมนาคม หลายเส้นทางไม่สามารถสัญจรไปมาไดในฐานะที่เป็นองค์กรภาคเอกชน จึงได้ริเริ่มโครงการรวมน้ำใจ ALP เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยรับบริจาคเงินเพื่อรวบรวมไปมอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบ อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดต่างๆ เป็นการเร่งด่วนต่อไป  ้ จึงได้มอบเงินช่วยเหลือเป็นการเบื้องต้น  50,000 บาท โดยมอบผ่านสภากาชาดไทย เพื่อให้สภากาชาดไทย ได้นำไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยดังกล่าว...