Our People and CSR
 
 
 
 
  CSR Activity
 

ชาว  ALP Group บริจาค เงินช่วยเหลือเหยื่อคลื่นสึนามิ ที่ญี่ปุ่น กว่า  80,000  บาท

..........สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 11  มีนาคม  ที่ผ่านมา เกิดเหตุแผ่นดินไหว 9 ริคเตอร์นอก ชายฝั่งทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศญี่ปุ่นทำให้จังหวัดทาง ฝั่งตะวันออกของประเทศญี่ปุ่นได้รับความเสียหายอย่างหนัก เช่น เมืองมิยากิ ,เมืองอิวาเตะ ,เมืองฟูกุชิมะ และ เมืองอิบารากิ ซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้ ทำให้บ้าน เรือน สิ่งก่อสร้าง และประชาชนสูญหายและเสียชีวิต จำนวนมากกว่า20,000 คน  เป็นที่ทราบกันดีว่า  ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้น ทางรัฐบาลไทยได้ส่งสิ่งของยังชีพไป ยังประเทศญี่ปุ่นแล้วจำนวนมากมีการส่งเจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์และหน่วยกู้ภัย เข้าไปช่วยเหลือดูแลคนไทยและคนญี่ปุ่น ดังนั้น กลุ่มบริษัท ALP  ซึ่งมีคู่ค้าเป็น ชาวญี่ปุ่นหลาย บริษัท จังหวัดชลบุรี  จึงจัดให้มีโครงการให้การช่วยเหลือ ดังกล่าว ขึ้นและบริจาคเงินผ่านสภากาชาดไทยเพื่อนำไปสมทบทุนการ รรเทาภัยพิบัติของเพื่อนร่วมโลกใน ประเทศญี่ปุ่น และวันนี้ (วันพุธที่ 23  มีนาคม  2554)   ที่ห้องประชุมใหญ่ สภากาชาดไทย  คุณสุเชษฐ์  เลิศวิริยะสวัสดิ์  กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัท ALP และ ผู้บริหาร ได้บริจาคเงิน ได้ทำการมอบเงินบริจาค จำนวนกว่า  80,000  บาท  เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบ ภัยจากเหต ุแผ่นดินไหวและคลื่นสึนามิ ในประเทศญี่ปุ่น โดยมีผู้บริหารและ พนักงานในกลุ่มบริษัทฯ ร่วมบริจาคเงินครั้งนี้ เป็นจำนวนมาก  โดยมี หม่อมราชวงศ์ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ ผู้ช่วยเลขาธิการ สภากาชาดไทย ฝ่ายจัดหารายได้ และทีมงาน เป็นผู้รับมอบ....