Our People and CSR
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Quality of Life
 

ALP Sports Day   เพื่อสุขภาพที่ดี ปี 2558

..........กลุ่มบริษัท  ALP ซึ่งประกอบด้วย บ.จก. อินเตอร์กู๊ดส์,  บ.จก. เคมีคอล พลัส, และ บ.จก แอลป์ วิสร๊อค  ได้ร่วมกันที่จัดงาน วันกีฬา ALP  ขึ้นในวันเสาร์ ที่ 3 เดือนตุลาคม 2558 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ  กลุ่มบริษัท  ALP ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีสุขภาพที่ดี และยังได้กระตุ้นให้พนักงาน รักษาสุขภาพและสมรรถภาพของร่างกาย ดูแลสุขภาพของตัวเองให้แข็งแรงอยู่เสมอ ทั้งนี้ พนักงานทุกคนได้เข้าทดสอบสมรรถภาพร่างกาย และเข้าร่วมแข่งขัน กีฬาและเกมส์ รวมถึงพบปะกันภายในกลุ่มบริษัทอย่างสนุกสนานอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง อาทิเช่น การแข่งขันแบดมินตัน  โดยคุณสุเชษฐ์ เลิศวิริยะสวัสดิ์ว กรรมการผู้จัดการใหญ่ ของกลุ่มบริษัท  ALP ได้ให้เกียรติเป็นประธานฯ และแจกรางวัลสำหรับพนักงานที่มีสุขภาพดีเยี่ยม จำนวน 5 ท่าน และ รางวัลผู้มีพัฒนาการด้านสุขภาพยอดเยี่ยม อีก 5 รางวัล รวมถึง รางวัลทีมที่ชนะการแข่งขันแบดมินตัน และเกมส์ ต่างๆ  (การแข่งขันระหว่างทีมสีส้ม และทีมสีเขียว) ในตอนท้ายของวัน