Our People and CSR
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Quality of Life
 

สัมมนางานขายประจำปี  CSP @ นครนายก

..........ทีมขายที่มีประสิทธิภาพขององค์กร ได้รับการอบรมจากทีมผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเสริมสร้างการขาย ณ ภูสักธารรีสอร์ท จ.นครนายก  ช่วงระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 2 เมษายน  2559   กิจกรรมดังกล่าว เป็นนโยบายของบริษัท เพื่อเสริมสร้างตัวแทนขายให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น  ในกิจกรรมนี้ พนักงานขาย ได้พบปะ และสร้างความสัมพันธ์ที่แนบแน่นกับพนักงานขายอื่นๆ และพัฒนาความสามารถของตน ในการแก้ปัญหา จากกรณีศึกษาจำนวนมาก และได้รับประสบการณ์ตรงจากผู้จัดการฝ่ายขาย  นอกจากนี้ยังได้รับความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เทคนิคการขาย และการหาข้อมูลการตลาด การให้ความรู้ในครั้งนี้ คุณชูศักดิ์ และคุณธราดล ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด  ตั้งใจที่จะดำเนินการให้การสัมมนาครั้งนี้ เป้นไปอย่างเข้มข้น เพื่อพัฒนาทีมขาย และเพิ่มพูนความรู้ ที่จะช่วยให้พนักงานขาย สามารถแข่งขันกับคู่แข่ง และให้บริการที่ดีเยี่ยมกับลูกค้า รวมถึง หา Solution ที่ดีที่สุด ให้กับลูกค้าแบบเบ็ดเสร็จได้