Our People and CSR
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Quality of Life
 

วันครอบครัวสุขสันต์ ของชาว ALP ปี 2559

....................และแล้ว ก็เวียนมาครบอีก 1 ปี กับวันครอบครัวสุขสันต์ ALP ซึ่งได้จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 14  พฤษภาคม 2559  ที่โรงแรมโกลเด้นบีช ชะอำ จ. เพชรบุรี  ริมทะเลชะอำ พนักงาน ALP ทุกคน ได้มีช่วงเวลาที่ดีร่วมกันในปีนี้ ทุกคนได้รับความสนุกสนานในการนำเสนอกิจกรรมกระตุ้น VMVCC ขององค์กร และ ได้รับการชี้แจงถึงผลการดำเนินงานที่ผ่านมาจากทีมผู้บริหารขององค์กร  นับเป็นโอกาสที่ดีที่ชาว ALP  จะได้เสริมสร้างและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน และผู้บริหาร  ในเวลาเย็น พนักงานทุกคน ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ อันกลายเป็นสัญลักษณ์ประจำปี ที่จะต้องมีการแต่งชุดแฟนซี เข้าร่วมงาน โดยในปีนี้ เป็นธีมงาน Colorful Party  สวยสดใส หลากหลายสีสันทั่วทั้งงาน   และร่วมรับประทานอาหารและเล่นเกมส์อย่างสนุกสนานกับผู้จัดงาน   ในตอนท้ายของโปรแกรม (วันรุ่งขึ้น)  พนักงานได้เข้าเยี่ยมชม อุทยานราชภักดิ์  และเลือกซื้อของฝาก ก่อนที่จะเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ  โดยสวัสดิภาพ..