Our People and CSR
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Quality of Life
 

งานกีฬาสี กลุ่มบริษัท ALP เพื่อสุขภาพที่ดี ประจำปี 2556

 

บริษัท อินเตอร์กู๊ดส์ จำกัด และบริษัทในเครือ ALP ได้จัดกิจกรรมกีฬาสีขึ้นเมื่อวันเสาร์ ที่12 ตุลาคม 2556 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยบริษัทอินเตอร์กู๊ดส์จำกัดตระหนักถึงความสำคัญของการมีสุขภาพดี โดยพนักงานทุกคนจะได้รับการทดสอสมรรถภาพแลเข้าแข่งขันเกม กีฬาต่างๆ อย่างสนุกสนานร่วมกัน ปีละครั้ง  สำหรับในปีนี้ องค์กรจัดให้มีกาแข่งขันกีฬาแบดมินตันขึ้น  คุณสุเชษฐ์ เลิศวิริยะสวัสดิ์ กรรมการบริหาร เป็นประธานกล่าวเปิดงานในครั้งนี้และเป็นผู้มอบรางวัลให้กับผู้ที่มีสุขภาพดี5อันดับแรกในการทดสอบสมรรถภาพทางกายในช่วเช้า และมอบรางวัลให้กับผู้ชนะการแข่งขันกีฬาและเกมส์ต่างๆ ด้วย  ภายในงานมีเกมการแข่งขันแลกีฬามากมาย พนักงานทุกคนต่างสนุกสนานและมีความสุขที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมนอกจากงานกีฬประจำปีจะช่วยสร้างเสริมสุขภาพที่ดีให้กับพนักงานแล้ว ยังช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าพนักงานในบริษัทและในเครือ รวมถึงช่วยพัฒนาการทำงานเป็นทีมและความร่วมมือระหว่าพนักงาน, ผู้บริหารและองค์กรภายใต้บริษัทแห่งความสุข ของกลุ่มบริษัท  ALP…