งานสัมมนา “Unveiling Emerging Trends and Opportunities for Sustainable Product Innovation in the Coating Industry and Introduction advanced technology of TiOEX803 

บริษัท อินเตอร์กู๊ดส์ จำกัด จัดงานสัมมนา เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรมดุสิตปริ้นเซส ศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ ในหัวข้อ "งานสัมมนา “Unveiling Emerging Trends and Opportunities for Sustainable Product Innovation in the Coating Industry and Introduction advanced technology of TiOEX803 ”

เปิดเทรนด์และโอกาสใหม่ๆ ในอุตสาหกรรมสีและสารเคลือบผิว เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน และงานเปิดตัวสินค้า TiOEX803 ด้วยเทคโนโลยีการผลิตล่าสุด” งานสัมมนา ครั้งนี้รวบรวมผู้เชี่ยวชาญ และผู้นำธุรกิจในแวดวงสีและสารเคลือบผิว จาก บริษัท Kuncai technology มาร่วมเจาะลึกเทรนด์ใหม่ล่าสุดของเทคโนโลยีสีที่ยั่งยืน และพูดคุยถึงโอกาสต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นกับธุรกิจในประเทศไทย

สาระสำคัญที่ได้รับจากงานสัมมนา:

วิเคราะห์ภาพรวมของตลาดสีและสารเคลือบผิวในประเทศไทย สำรวจความท้าทายที่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเผชิญอยู่ และโอกาสใหม่ๆ สำหรับธุรกิจ Coating ในประเทศไทย ลูกค้า ร่วมพุดคุยกับ Supplier Kuncai ที่มาให้ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่ครอบคลุมสำหรับยานยนต์ และอุตสาหกรรม รวมถึงการได้รับความรู้ จากที่ปรึกษา ที่ด้าน สารเคลือบผิว เกี่ยวกับเทคโนโลยี การทำงาน เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แนวทางการผลิตที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน และไฮไลท์สำคัญของงานสัมมนาคือการเปิดตัว TiOEX803 และ Iron Oxide ด้วยนวัตกรรมที่ลำสมัยที่ได้รับการจดสิทธิบัตรเฉพาะ ของ Kuncai และบริษัท อินเตอร์กู๊ดส์ จำกัด เป็นผู้นำเข้าสินค้าเพียงรายเดียวในประเทศไทยที่ถูกต้อง

งานสัมมนในวันนี้ มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มาร่วมงานสัมมนาครั้งนี้ ได้แก่:

คุณสุวพร เลิศวิริยะสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเตอร์กู๊ดส์ จำกัด

คุณอิสรา หิตา ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ บริษัท อินเตอร์กู๊ดส์ จำกัด

คุณ Shiquan Jiang ผู้จัดการฝ่ายบริหารระดับโลก บริษัท Kuncai Technology

คุณ Ni Li ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท Kuncai

คุณทวน ศรีขำ ที่ปรึกษาอาวุโสด้านสีเคลือบผิว ผู้เชี่ยวชาญงานเคลือบผิว อดีตผู้บริหารด้านวิจัยและพัฒนา บริษัท ทีโอเอ เพอฟอร์มานซ์โค๊ทติ้งคอร์ปอเรชั่น

บริษัท อินเตอร์กู๊ดส์ จำกัด ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมงาน ที่สนใจเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ รวมถึง ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมกิจกรรมที่ตอบคำถามลุ้นรับรางวัลต่างๆ

Our Product

Our Best things

DL-Alanine

DL-Alanine Application: Amino acid used as sweetener and flavor enhancer

Koyo Keeper

Koyo Keeper helps your product to holds the moisture and minimizes…

Food Flavor

Flavor list : - Fruit flavor - Herb / Mint…

Fuming SP

Quality improvement agent which free from phosphoric acid. Application: Processed…

LINE LOGO SVG